Wil jij indicatie verpleegkundige worden?

Hoe werken wij

Hoe werken wij

IndicatieNederland biedt een platform waarbij het voor de indicatiebehoeftige makkelijk wordt een wijkverpleegkundige in de omgeving te vinden.

Bovendien biedt IndicatieNederland een platform voor gemotiveerde verpleegkundigen om makkelijk en snel in contact te komen met indicatiebehoeftigden.

Daarnaast biedt IndicatieNederland alle benodigde documenten, software en scholing die de verpleegkundigen nodig hebben om op een correcte wijze een indicatie te kunnen stellen volgens de eisen van de V&VN en zorgverzekeraar.

Keurmerk

IndicatieNederland streeft ernaar om alleen indicaties af te geven die voldoen aan V&VN normenkader. IndicatieNederland werkt met het IndicatieNederland- keurmerk. Alleen indicaties opgesteld door verpleegkundigen van IndicatieNederland krijgen zo’n keurmerk. Eisen om hieraan te voldoen zijn:

– Indicatieverpleegkundige heeft de scholing Vakbekwaam Indiceren gevolgd

– Indicatieverpleegkundige heeft relevant diploma geupload waarmee hij/zij aantoont te voldoen aan eisen van het V&VN Normenkader

– Indicatieverpleegkundige heeft de optie te overleggen over moeilijke casuïstiek met andere wijkverpleegkundigen.

– Over prijzen valt niet te onderhandelen. Zo wordt het afgeven van frauduleuze indicaties voorkomen.

– Indien de verpleegkundige niet achter indicatie of aantal minuten staat, krijgt hij/zij toch betaald. Hierdoor wordt de drempel om een frauduleuze indicatie af te geven lager

– Indicatiebehoeftigden die via IndicatieNederland een indicatie ontvangen, gaan ermee akkoord dat er na 6 maanden geëvalueerd wordt op de afgegeven indicatie

platform voor gemotiveerde verpleegkundigen om makkelijk en snel in contact te komen met indicatiebehoeftigden.

Daarnaast biedt IndicatieNederland alle benodigde documenten, software en scholing die de verpleegkundigen nodig hebben om op een correcte wijze een indicatie te kunnen stellen volgens de eisen van de V&VN en zorgverzekeraar.

Voordelen van het IndicatieNederland keurmerk

IndicatieNederland streeft ernaar alle indicaties in Nederland te verzorgen. Het is dan voor de verzekeraar heel makkelijk te zien of een aangevraagde indicatie voldoet aan de eisen om in aanmerking te komen voor het IndicatieNederland-keurmerk.

Hierdoor wordt het risico voor de verzekeraar om frauduleus aangevraagde zorg te vergoeden verkleind. Het IndicatieNederland-keurmerk zal op termijn het vertrouwen van de zorgverzekering in de indicatieverpleegkundigen vergroten.

 

Om te garanderen dat onze indicaties op een eerlijke manier worden afgegeven zetten wij in op de volgende punten:

 

1. Al onze verpleegkundigen hebben de e-learning “vakbekwaam indiceren” succesvol afgerond.

2. IndicatieNederland werkt volgens het zogenoemde “hogehoed-principe”.

Het matchen tussen Indicatiebehoeftigde en Indiciatieverpleegkundige gebeurt willekeurig. De Indicatiesbehoeftigden worden als het waren in een hoge hoed gegooid, waarbij er vooraf niet te bepalen is welke verpleegkundige de indicatie zal behandelen. Hierdoor wordt het risico op het uitgeven van frauduleuze indicaties binnen families verkleind.

3. Ook de evaluaties en herindicaties gebeuren via het “hogehoed-principe”. Mocht er tijdens de eerste indicatie toch fraude gepleegd zijn, dan is de kans groot dat een

tweede nieuwe verpleegkundige hier tijdens een evaluatie en/of herindicatie wél melding van maakt.

4. Daarnaast biedt IndicatieNederland de “meld-fraude-knop”. Door middel van deze knop kunnen verpleegkundige melding maken indien zij geld geboden krijgen van Indicatiebehoeftigden en/of de Indicatiebehoeftigde op een andere manier fraude probeert te plegen.

5. Bij twijfel over het al dan niet plegen van frauduleuze praktijken vindt er altijd een second opinion gesprek plaats door een onafhankelijke verpleegkundige.

Indien er inderdaad schimmige indicaties worden afgegeven door een bepaalde verpleegkundige, dan zal deze verpleegkundige uit het bestand verwijderd worden en kan deze verpleegkundige ook geen indicaties meer afgeven met het IndicatieNederland-keurmerk.

Indien de Indicatiebehoeftigde inderdaad probeert om een frauduleuze indicatie los te krijgen, dan wordt deze Indicatiebehoeftigde op de zwarte lijst gezet en kan geen Indicatie met het IndicatieNederland-keurmerk meer krijgen.

Voordelen verpleegkundigen

Het aanbod voor de indicatieverpleegkundige is ruim en makkelijk te vinden. Het aanbod is afgestemd op locatie waar de indicatieverpleegkundige woont.

Voordeel voor de indicatieverpleegkundige is dat hij/zij voldoende kennis krijgt om een goede indicatie te kunnen stellen die aan het V&VN normenkader voldoet. E-learning en gebruik van Nedap zijn gratis. De indicatieverpleegkundige betaald geen abonnementskosten.

Daarbij krijgt de indicatieverpleegkundige altijd betaald door IndicatieNederland en hoeft hij/zij niet zelf achter zijn geld aan te zitten.

Voordelen Indicatie behoeftigden

Voordelen voor de indicatiebehoeftigden is dat zij snel en gemakkelijk in contact komen met een gekwalificeerd wijkverpleegkundige. Hierdoor hoeven zij niet verschillende (thuiszorg)organisaties af te bellen op zoek naar een wijkverpleegkundige. Daarbij hebben deze (thuiszorg)organisaties vaak wachttijden van gemiddeld 2-3 maanden.

Een ander voordeel is dat de indicatiebehoeftigden gegarandeerd zijn van het IndicatieNederland keurmerk. Hierdoor staan zij sterker bij het indienen van de aanvraag bij de verzekering.

De indicatiebehoeftigden worden automatisch na 6 maanden herinnert dat er een evaluatiemoment ingepland dient te worden. Bovendien worden zij automatisch herinnert wanneer de indicatie bijna verloopt.

Je naam *
Je e-mailadres *

Login