Wil jij indicatie verpleegkundige worden?

FAQ Indicatieverpleegkundige
 • Verpleegkundigen die een hbo-v-diploma hebben
 • Verpleegkundigen die een masterdiploma hebben
 • Verpleegkundigen die de A-opleiding met de wijkaantekening (MGZ) hebben
 • Verpleegkundigen die opgenomen zijn in het deskundigheidsgebied wijkverpleegkundige in het Kwaliteitsregister V&V
 • Verpleegkundigen die is ingeschaald in NLQF6, namelijk:
  • Dialyseverpleegkundige
  • Anesthesiemedewerker
  • Ambulanceverpleegkundige
  • Spoedeisendehulpverpleegkundige
  • CCU-verpleegkundige
  • Mediumcare-verpleegkundige
  • Recoveryverpleegkundige
  • IC-verpleegkundige
  • Radiodiagnostisch laborant
  • Radiotherapeutisch laborant

Met terugwerkende kracht een PGB aanvragen is niet mogelijk.

De zorgverzekeraar kent alleen zorg toe die daadwerkelijk nodig is.Op het moment dat geconstateerd wordt dat iemand zorg nodig heeft, is dat ook de datum die de zorgverzekeraar aanhoudt bij de toekenning. Om dit te kunnen constateren is een PGB-aanvraag én huisbezoek van een wijkverpleegkundige nodig. Het is daarom niet mogelijk de PGB te laten starten voordat het huisbezoek heeft plaatsgevonden.

De verzekerde is verantwoordelijk voor het regelen van goede zorgverleners en daarmee de kwaliteit van zorg.

Als indicatiesteller stel je jezelf wel de vraag of Zvw-pgb een verantwoorde leveringsvorm is voor de cliënt. Deze zorgverleners moeten aan kunnen tonen dat zij geschoold zijn voor voorbehouden handelingen.

In de richtlijn verslaglegging van de V&VN staat dat de zorgvraag, doelen en acties in het zorgplan van een cliënt minimaal elk halfjaar worden geëvalueerd. Een evaluatie van het zorgplan vindt ook plaats, op het moment dat de zorgvraag en zorglevering meer dan 10% (naar boven of naar beneden) verandert.

 

Tijdens een evaluatie verwacht de zorgverzekeraar een compleet beeld te krijgen van de situatie bij de cliënt. Hoe gaat het met de cliënt? Zijn de beperkingen toe- of afgenomen? Hoe gaat het met de zelfredzaamheid? Wat is het beloop van tijdelijke klachten of beperkingen (bijvoorbeeld bij wondzorg)? Welke bijsturing is nodig?

 

Veel PGB houders hebben een chronische ziekte en zorgvraag, maar dat betekent niet dat de zorgbehoefte stabiel is. En omdat er niet altijd professionele zorgverleners betrokken zijn, sluipen er soms ook werkwijzen in die niet altijd aansluiten op de richtlijnen. De zorgverzekeraar verwacht dat de indicatiesteller hier op mee kijk.

Het is mogelijk in het zorgplan als eis op te nemen dat een formele zorgverlener betrokken moet worden om de kwaliteit van zorg te waarborgen.

Je kunt dit dus als wijkverpleegkundige in het zorgplan vastleggen. De zorgverzekeraar kan hier dan bij de beoordeling rekening mee houden en dit doorvertalen in de toekenning.

 

Tussen alle partijen die betrokken zijn bij Zvw-pgb is het volgende afgesproken “Met name bij complexe zorgvragen met hoge indicaties onderschrijven partijen dat het, uit het oogpunt van kwaliteit van zorg, aangewezen kan zijn dat een formele zorgverlener bij de zorg betrokken is. Indien het maximaal door de zorgverzekeraar te vergoeden aantal uren verpleging en verzorging wekelijks hoger is dan 24, kan de zorgverzekeraar in die gevallen van complexe zorgvragen, in het bewust- keuze gesprek, de voorwaarde stellen dat ten minste een deel van de zorg wordt geleverd door een formele zorgverlener.

In uitzonderingssituaties moet het ook mogelijk zijn voor de verzekeraar om bij minder dan 24 uren verpleging en verzorging per week de voorwaarde te stellen dat een deel van de zorg wordt geleverd door een formele zorgverlener”

Bij IndicatieNederland krijg je altijd voor het huisbezoek betaald, óók indien je van mening bent dat de indicatie niet tot stand kan komen en/of niet voor het aantal minuten wat de cliënt wenst.

 

De cliënt heeft de mogelijkheid om één maal een second-opinion te ontvangen voor gereduceerd tarief. Er wordt in dat geval een andere verpleegkundige toegewezen die nogmaals met u naar de aanvraag en zorgbehoefte kijkt.

Je kunt de cliënt altijd doorverwijzen naar de klantenservice voor een second-opinion.

Bij twijfel over de indicatie en/of het aantal minuten, kan je makkelijk online overleggen met mede-indicatieverpleegkundige door middel van de “chat/overleg” knop. Hier zitten andere verpleegkundige die graag meedenken.

Het aanbod op IndicatieNederland is ruim en makkelijk te vinden. Het aanbod is daarbij afgestemd op locatie waar de indicatieverpleegkundige woont.

Een ander voordeel is dat je voldoende kennis krijgt om een goede indicatie te kunnen stellen die aan het V&VN normenkader voldoet. E-learning en gebruik van Nedap zijn gratis. Je betaald hiervoor geen abonnementskosten.

Daarbij krijgt de indicatieverpleegkundige altijd betaald door IndicatieNederland en hoeft je niet zelf achter je geld aan te zitten.

Je naam *
Je e-mailadres *

Login