Wil jij indicatie verpleegkundige worden?

FAQ Aanvrager

De mensen die extra zorg, hulp of begeleiding nodig hebben zijn mensen met een beperking, aandoening of een stoornis. Denk aan ouderen, mensen met een verstandelijke- of lichamelijke beperking of chronisch zieke mensen. U kunt kiezen hoe u zorg wilt ontvangen: via een persoonsgebonden budget (pgb) of via zorg in natura.

Met het persoonsgebonden budget kunt u zelf zorg inkopen en de juiste mensen inschakelen. Iemand met een pgb kan zelf zijn zorgverleners selecteren.

Er bestaat ook een alternatief voor het pgb, namelijk zorg in natura (ZIN). Hierbij kiest u voor een zorginstelling (zoals bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie). De instelling zal vervolgens (in overleg) bepalen welke zorg u krijgt en hoe deze zorg wordt geleverd. Een nadeel hiervan is dat u minder controle heeft, een voordeel is dat u zelf niet verschillende zorgverleners hoeft te contracteren, te betalen en de administratie hiervan bij hoeft te houden.

IndicatieNederland verzorgt de indicaties die nodig zijn voor PGB-ZVW.

Heeft u veel verschillende typen zorg nodig? Dan is het ook mogelijk een mix te nemen van een pgb en zorg in natura.

Bij IndicatieNederland streven wij ernaar om het proces zo soepel en zorgeloos mogelijk voor u te maken. Daarom werken wij samen met NovaCura voor het versturen en innen van onze rekeningen. Als klant hoeft u zich geen zorgen te maken over de rekening: NovaCura dient deze voor u in bij uw verzekering. Zodra uw verzekering heeft betaald, rondt u de betaling met NovaCura af. Mocht er een deel zijn dat niet door uw verzekering wordt vergoed, dan schelden wij dat bedrag voor u kwijt. Zo komt u nooit voor onverwachte kosten te staan en hoeft u nooit zelf iets te betalen.

Verpleging, zoals wondverzorging

– Persoonlijke verzorging zoals douchen, aankleden, haren wassen, hulp bij steunkousen, etc

– Medisch specialistische zorg, zoals zuurstof toedienen of medicijnen via een infuus

– Palliatieve terminale zorg

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een PGB-Zvw heeft uw zorgverzekeraar opgenomen in het pgb-reglement. Dit zijn de vijf punten waarop de verzekering beoordeeld:

– Uw indicatie mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

– Heeft u een kortdurende zorgvraag, minder dan 1 jaar, dan komt u niet in aanmerking voor een pgb-Zvw.

– U moet in staat zijn om zelf – of met hulp van een ander – de administratie bij te houden en uw pgb te beheren.

– U moet in staat zijn zelf – of met hulp van een ander – goede zorg te regelen.

– U moet in staat zijn om zelf – of met hulp van een ander – uw zorgverleners aan te sturen.

– En ten slotte moet u kunnen vertellen waarom u de keuze voor een pgb heeft gemaakt.

U dient de factuur van uw zorgverlener bij uw zorgverzekeraar in.

Kijk op de website van uw zorgverzekeraar hoe dat moet.

De zorgverzekeraar controleert de factuur en stort het bedrag op uw bankrekening.

Daarna betaal u zelf uw zorgverlener uit.

U kunt de administratie ook uitbesteden aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB

De zorgverzekeraar bepaalt wat u aan uw zorgverleners mag betalen. De maximum uurtarieven verschillen per zorgverzekeraar. Daarbij is er verschil tussen het uurtarief voor informele zorgverleners en het uurtarief voor formele zorgverleners.

Met terugwerkende kracht een PGB aanvragen is niet mogelijk.

 

De zorgverzekeraar kent alleen zorg toe die daadwerkelijk nodig is.

Op het moment dat geconstateerd wordt dat iemand zorg nodig heeft, is dat ook de datum die de zorgverzekeraar aanhoudt bij de toekenning. Om dit te kunnen constateren is een PGB-aanvraag én huisbezoek van een wijkverpleegkundige nodig. Het is daarom niet mogelijk de PGB te laten starten voordat het huisbezoek heeft plaatsgevonden.

Dit verschilt per zorgverzekering; sommige verzekeringen houden 1 jaar aan, andere 2 jaar.

Daarbij moet er een nieuwe indicatie worden aangevraagd als de zorgvraag veranderd.

Veel PGB houders hebben een chronische ziekte en zorgvraag, maar dat betekent niet dat de zorgbehoefte stabiel is.

Bij PGB-Zvw wordt er niet altijd zorg geleverd door formele (geschoolde) zorgverleners. Om er voor te zorgen dat u de best mogelijke zorg ontvangt, kijken de verpleegkundigen van IndicatieNederland graag met u mee, voorzien u waar nodig van advies en passen zo nodig de indicatie aan naar uw zorgbehoefte.

De verzekerde is verantwoordelijk voor het regelen van goede zorgverleners en daarmee de kwaliteit van zorg.

De indicatiesteller monitoort hierbij wel of PGB-Zvw een verantwoorde leveringsvorm is voor de zorgvrager.

U heeft de mogelijkheid om één maal een second-opinion te ontvangen voor gereduceerd tarief. Er wordt in dat geval een andere verpleegkundige toegewezen die nogmaals met u naar de aanvraag en zorgbehoefte kijkt.

U ontvangt een brief van uw zorgverzekeraar met de toelichting waarom de indicatie (gedeeltelijk) is afgewezen. De verpleegkundige die uw indicatie heeft behandeld zal (samen met u) kijken op welke grond de indicatie is afgewezen. De verpleegkundige zal de indicatie aanpassen naar de eisen van de zorgverzekeraar en de indicatie opnieuw indienen.

In 95% van de gevallen wordt de indicatie na toelichting door de verpleegkundige wel toegekend.

Je naam *
Je e-mailadres *

Login